Tầm nhìn & Ý nghĩa Logo:

1.    Kết nối các khát vọng, ý tưởng khởi nguyên. Ý tưởng Khởi nguyên tức là những ý tưởng khởi đầu, trong trắng, tinh khiết.

2.    Hình tượng chữ K và chữ N bước đi, chữ i nhỏ bé biểu tượng cho sự dìu dắt nhau của anh em, để từng bước phát triển.

3.    Chữ “i” viết tắt của từ idea cũng là biểu tượng cho cái tôi nhỏ bé, khiêm tốn nhưng có những nhiệt huyết và khát vọng lớn lao.

4.    Dấu tròn đỏ của chữ i biểu tượng cho mặt trời tỏa sáng, soi rọi con đường đi của chúng ta đồng thời cũng thể hiện khát khao cháy bỏng trong tim của chúng ta.

5.    Chữ C viết tắt của chữ Corporation biểu tượng cho việc liên kết hợp tác, tinh thần đoàn kết của các anh em trong nhóm.

6.    Ba vạch ngang biểu tượng cho Trời – Con người – Đất: Tức là sự kết hợp của thiên thời, địa lợi, nhân hòa. 3 vạch hợp lại cũng tạo thành nền tảng, con đường vững chắc cho anh em tiến bước.

7.    Nền logo màu xanh biểu tượng cho Bầu trời cao rộng hay mặt biển xanh rộng lớn, tức là chúng ta có thể thỏa sức vùng vẫy trong biển lớn.

8.    Chữ màu trắng thể hiện cho những ý tưởng khởi đầu tinh khôi, trong sáng.

9.    KNiC viết tắt của từ Khởi Nguyên ideas Corporation

10. Slogan: Connecting Ideas có ý nghĩa kết nối các ý tưởng khởi nguyên, kết nối các ý tưởng của anh em trong công ty, các ý tưởng của khách hàng, của cộng đồng, phân tích các yêu cầu ý tưởng đó để từ đó tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, cộng đồng mang lại lợi ích và làm giàu bản thân, cho gia đình và cho xã hội.