Nộp hồ sơ
Qua email
Gửi hồ sơ và các thông tin liên quan đến [email protected]
Tập tin đính kèm không quá 5MB.

Gửi hồ sơ và các thông tin liên quan đến địa chỉ:
Công ty TNHH KNiC
Phòng nhân sự
Số 475 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Chăm sóc khách hàng
Vị trí/Diễn giải chi tiết Số lượng
Tuyển dụng 05 nhân viên Chăm sóc Khách hàng tại Hà Nội
03/04/2015 - Hà Nội
05
Tuyển dụng 02 nhân viên Đào tạo và giám sát dịch vụ Khách hàng tại Hồ Chí Minh
03/04/2015 - TP. Hồ Chí Minh
02