Nộp hồ sơ
Qua email
Gửi hồ sơ và các thông tin liên quan đến [email protected]
Tập tin đính kèm không quá 5MB.

Gửi hồ sơ và các thông tin liên quan đến địa chỉ:
Công ty TNHH KNiC
Phòng nhân sự
Số 475 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Giao nhận
Vị trí/Diễn giải chi tiết Số lượng
Tuyển gấp 01 nhận viên Giao nhận tại Hải Phòng
11/03/2015 - Hải Phòng
01
Tuyển dụng 05 nhân viên Bảo vệ làm việc tại Hà Nội
13/08/2015 - Hà Nội
05