Nộp hồ sơ
Qua email
Gửi hồ sơ và các thông tin liên quan đến [email protected]
Tập tin đính kèm không quá 5MB.

Gửi hồ sơ và các thông tin liên quan đến địa chỉ:
Công ty TNHH KNiC
Phòng nhân sự
Số 475 đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Kinh doanh
Vị trí/Diễn giải chi tiết Số lượng
Tuyển Trưởng phòng Mua hàng
24/10/2014 - Hà Nội
01
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh
11/12/2014 - Hà Nội
01
Tuyển Giám đốc Kinh doanh
11/12/2014 - Hà Nội
01
Thủ Kho Tại Hà Nội
01/06/2015 - Hà Nội
01
Tuyển dụng 07 nhân viên Kho làm việc ở các cửa hàng tại Hà Nội
01/06/2015 - Hà Nội
07
Tuyển dụng 02 nhân viên Kỹ thuật làm việc tại Hà Nội
15/06/2015 - Hà Nội
02